Canvis i devolucions

Emplena el següent formulari de contacte si desitges fer un canvi d'un producte.

 

Devolucions i canvis

Dret de desistiment

El Client té dret a desistir del contracte actual en un termini de 30 dies naturals sense necessitat de justificació.

 

El termini de desistiment expirarà als 30 dies naturals del dia que el Client o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 30 dies naturals del dia que el Client o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns.

 

Per a exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o un correu electrònic) que podrà trobar en la pàgina web www.actiu.store, mitjançant un correu electrònic a l'adreça incidencias@actiu.com mitjançant correu postal a la següent adreça, Parc Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, sortida Onil-Castalla, 03420 Castalla (Alacant) o bé a través del telèfono 966 560 700.

 

Si ho desitja, el Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, encara que no és obligatori. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part del Client d'aquet dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, retornarem al Client tots els pagaments rebuts d'aquest, inclosos les despeses de lliurament, si existissin, fins a l'adreça d'enviament inicial (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decesió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció incial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. No obstant l'anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

El Client haurà de retornar-nos els productes adquirits sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

 

El producte haurà de trobar-se en perfecte estat, amb els seus accessoris i embalatge originals (o el més semblant possible al mateix) en el qual ho va rebre. En recollir la comanda, aquest haurà de lliurar-se de la mateixa manera en el qual es va rebre (per exemple, si es va rebre desmuntat, haurà d'enviar-se desmuntat). En cas contrari, el transportista podrà negar-se a recollir-lo no interrompent-se, en aquest cas, el termini de devolució.

 

El Client, sempre que ostenti la seva condició de client, consumidor i usuari, pot desistir del contracte signat amb ACTIU segons preveu l'article 102 i següents de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU). En cas contrari, s'estarà als acords amb  ACTIU.

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què el Client consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata a través de les nostres vies de contacte (formulari, adreça de correu electrònic o telèfon) facilitant les dades de la factura, així com del mal que sofreix.

 

Una vegada rebut el producte per ACTIU, procedirem a examinar-lo detingudament i li comunicarem per correu electrònic dins d'un termini raonable si escau, arribat el cas el reemborsament o la substitució d'aquest. El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmat que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats  pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar-li l'article i els costos en què vostè hagués incorregut per a retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra.

 

Procediment de devolució

El Client haurà de contactar amb ACTIU a través del formulari que trobarà en la web www.actiu.store, o bé a través d'un dels mitjans proporcionats en aquest contracte, abans dels 30 dies naturals següents a la recepció del producte informant que desitja iniciar el procediment de devolució del producte. Una vegada rebuda la petició per ACTIU, li enviarem una etiqueta que haurà de col·locar en l'embalatge del producte.

 

Tret que es tracti d'una devolució per tractar-se d'un producte defectuós, el producte haurà de trobar-se en perfecte estat, amb els seus accessoris i embalatge original (o el més semblant possible) en el qual ho va rebre.

 

El Client podrà triar entre retornar el producte pels seus propis mitjans o coordinar la recollida amb ACTIU. En cas que decideixi que  ACTIU coordini la recollida, ens posarem en contacte amb el Client contactarà pel seu compte amb l'empresa logística de la seva elecció i assumint el cost de la devolució. En aquest últim cas, haurà d'incorporar l'etiqueta enviada per ACTIU, així com proporcionar les dades d'enviament a l'empresa logística.

 

Una vegada rebut el paquet per ACTIU, procedirem a la seva revisió i es procedirà segons l'estipulat.