store@actiu.com+34 966 543 112(DL-DV 08:30 - 13:30h)
Enviament gratuït a Península i Balears!

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

  1. Introducció

El present document (juntament amb tots els documents annexos) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (www.actiu.store) i la compra de productes en la mateixa (d'ara endavant, les "Condicions"). Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privacitat i Cookies (“Política de Privacitat i Cookies”) abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa el Client consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat i Cookies.

Link política privacitat i cookies

Qualsevol dubte sobre aquestes polítiques podrà ser consultada a través dels mitjans de contacte facilitats.

ACTIU podrà modificar les presents Condicions Generals de Compra així com les Condicions d'Ús, Privacitat i Cookies.

El contracte es formalitza en idioma espanyol. 

El Client podrà imprimir i arxivar aquestes condicions de contractació per a la seva consulta amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra.

Les presents Condicions regulen la venda dels productes inclosos en el catàleg mostrat en aquesta pàgina web, sense que sigui objecte d'aquestes condicions la instal·lació d'aquests, que haurà de ser realitzada directament pel Client seguint les instruccions que acompanyen a cada producte.

Les imatges contingudes en aquesta pàgina han estat creades digitalment i intenten il·lustrar amb la major fidelitat possible el resultat final del moble, si bé el producte que el Client rebi a casa podria presentar lleugeres variacions de tonalitat, textura de materials, etc.

2. Les nostres dades

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació ACTIU per la mercantil ACTIU BERBEGAL I FORMES, S. a., societat espanyola amb NIF: A-03137874.

Domicili: Parc Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, sortida Onil-Castalla, 03420 Castalla (Alacant).

Inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, Tom 1478, Secció 8, Foli 92, Fulla A15175.

Telèfon: 966 560 700

Correu electrònic: correo@actiu.com

3. Dades del Client

La informació i dades personals que ens faciliti el Client seran tractats conformement al que s'estableix en la nostra Política de Privacitat i Cookies. En fer ús d'aquesta pàgina web el Client consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat. Si el Client no facilita tota la informació necessària no es podrà cursar la seva comanda.

S'informa expressament el Client que les seves dades d'enviament seran cedits a l'agència de transport que dugui a terme el lliurament dels productes adquirits única i exclusivament per a aquesta finalitat.

4. Ús del lloc web

El Client es compromet a no realitzar cap comanda falsa o fraudulenta, reservant-se ACTIU en aquestes circumstàncies la facultat de cancel·lar-lo i prendre les accions oportunes, incloent la informació a les autoritats pertinents.

El Client declara que és major de 18 anys i disposa de la capacitat legal i d'obra necessària i suficient per a celebrar contractes de contingut econòmic.

5. Àmbit geogràfic

Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori espanyol, excepte els territoris insulars de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

6. Procés de compra

Per a poder accedir a la web www.actiu.store no caldrà registrar-se, podent accedir lliurement com a convidat. També existeix l'opció que el Client creï un perfil utilitzant l'opció “subscriu-te”, si així ho desitja.

Per a realitzar una comanda el Client haurà de seleccionar els productes que desitgi dels oferts en la web mitjançant la creació d'una llista de la compra virtual. S'ha facilitat una fitxa tècnica amb la descripció de cada producte, per la qual cosa s'entén que el Client l'ha llegit i comprès les característiques del producte amb caràcter previ a la confirmació de la seva compra.

Si el Client compta amb alguna mena de codi de descompte haurà d'introduir-lo en l'àrea facilitada per a aquesta finalitat al final del procés.

Una vegada seleccionats els productes desitjats, aquests s'hauran afegit a la seva cistella i el següent pas serà confirmar la informació del transportista i tipus d'enviament. Una vegada confirmat aquest pas, s'iniciarà el procediment de confirmació de la comanda i pagament. En aquest pas es proporcionaran les dades de facturació i enviament, així com les dades necessàries per a procedir al pagament. No s'admetran com a adreça de lliurament apartats postals i llocs públics. Una vegada autoritzat el pagament, el Client rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la seva comanda.

El Client serà informat mitjançant correu electrònic de l'enviament del producte.

7. Errors durant el procés de compra

En cas que vostè detectés que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals, podrà comunicar aquesta circumstància a ACTIU mitjançant (i) el formulari de contacte que trobarà en la web; (ii) mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça store@actiu.com; (iii) o al telèfon 966 560 700 com més aviat millor.

Aquest lloc web mostra al Client, en tot moment fins al moment de la confirmació del pagament, els articles que procedirà a adquirir. En cas de produir-se un error en el producte adquirit, la comanda no podrà modificar-se. Si una vegada comunicat l'error la comanda es trobés en un estat en el qual no pogués procedir-se a la seva cancel·lació, el Client haurà d'utilitzar el dret de desistiment una vegada rebut el mateix.

8. Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, el sistema no li permetrà continuar amb el procés de compra. En aquest cas, podrà Vostè posar-se en contacte amb nosaltres en les dades de contacte facilitats en aquestes Condicions Generals.

9. Lliurament

Els terminis de lliurament depenen de cada article. Per norma general els terminis de lliurament són d'un màxim de 30 dies hàbils des de la confirmació de la confirmació de la comanda. Cal tenir en compte que els terminis es computen en dies hàbils (de dilluns a divendres) i que, a vegades, poden veure's alterats per festes locals o nacionals, així com pels tancaments de fabricació durant les festes nadalenques.

SETMANA SANTA 2021: els dies 01/04/2021, 02/04/2021 i 05/04/2021 es consideraran inhàbils a l'efecte del còmput de lliurament de mercaderies.

L'única modalitat de lliurament admès per a aquestes comandes és el lliurament a domicili, que es realitzarà a través d'una agència de transports contractada per ACTIU. Amb motiu de la pandèmia actual provocada pel virus COVID-19 la forma de lliurament de la mercaderia estarà condicionada a les mesures de seguretat adoptades per cada agència de transports, per la qual cosa podria succeir que el lliurament es realitzés en el portal de l'edifici, ascensor, etc. i no es lliuri directament en mà en l'habitatge del Client, motiu pel qual apel·lem a la seva comprensió de forma anticipada.

Tret que existeixi un acord diferent, s'enviarà la comanda realitzada sense cap demora indeguda. Els terminis de lliurament continguts en la fitxa de producte i en la confirmació de la comanda són orientatius i estan subjectes a la disponibilitat del producte i a altres circumstàncies lligades a la seva fabricació i/o qüestions logístiques. En cas de comandes que continguin més d'un producte, l'enviament es realitzarà de forma agrupada en el moment en què tots els productes de la comanda es trobin disponibles.

Si per algun motiu el lliurament es retarda més del raonable, l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

L'agència de transports enviarà al Client un missatge sms o un correu electrònic amb les dades de seguiment de la comanda.

A l'efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament en el moment en el qual el Client o un tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.

Els lliuraments seran realitzats en dies laborables, de dilluns a divendres, entre les 08,00 i les 18,00 hores. En cas que no hagi pogut realitzar-se la comanda per motius imputables al Client, l'agència de transports realitzarà un segon intent de lliurament. En cas que tampoc hagi pogut realitzar-se, es deixarà avís al Client d'aquesta circumstància. Seguidament, l'agència de transports comunicarà la incidència a ACTIU, que contactarà amb el client per a informar-lo.

Per al lliurament dels productes és imprescindible signar l'albarà de lliurament, indicant en l'apartat d'incidències qualsevol que hagués pogut sorgir o mal causat quan sigui visible. No s'acceptaran reclamacions que no constin en l'albarà, tret que es tracti de danys ocults o defectes coberts per la garantia.

El Client es fa responsable de verificar la quantitat d'embalums rebuts, l'estat dels mateixos i signar la seva conformitat o no amb el lliurament, havent examinat la mercaderia. Les pèrdues i/o danys en la mercaderia i/o instal·lacions durant el transport han de ser posades de manifest per escrit en l'albarà de lliurament en el moment del lliurament.

En el cas de danys o defectes no visibles, el termini de reclamació és de 7 dies des del lliurament. El Client ha de presentar escrit descriptiu i, en el seu cas, fotografies de qualsevol mal o incidència que percebi. La reclamació podrà ser realitzada a través del formulari que es troba en la pròpia pàgina web www.actiu.store o bé mitjançant l'enviament de la documentació a través de correu electrònic en l'adreça incidencias@actiu.com. Les reclamacions en tot cas hauran d'incloure la informació descrita per al seu estudi. Transcorregut aquest termini, es considerarà que el producte ha arribat en perfecte estat.

10. Transmissió del risc i de la propietat

El risc sobre els productes seran a càrrec del Client a partir del moment en què s'hagi produït el lliurament a aquest o a un tercer indicat per ell d'acord amb el que s'estableix en la clàusula 9 anterior.

D'altra banda, el Client adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, inclosos les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta tingués lloc en un moment posterior. ACTIU es reserva expressament la propietat dels productes fins que es produeixi l'el seu pagament complet.

11. Preu

Els preus de la pàgina web inclouen IVA. Les despeses d'enviament seran assumits per ACTIU.

Els preus que es mostren en la web són els preus de la tarifa de ACTIU. Al preu net del producte es podrà aplicar un descompte associat si el Client posseeix aquest codi. El preu final, amb impostos inclosos, apareixerà en el resum de compra que es mostra durant el procés. L'aplicació dels codis de descompte està subjecta a la vigència de la campanya associada a aquest codi.

En cas d'ús d'un codi promocional de descompte, ACTIU podrà sol·licitar informació al Client sobre l'origen del codi i la legitimitat del seu ús, ja que els codis de descompte normalment obeeixen a promocions dirigides a destinataris concrets. En cas de no proporcionar la informació sol·licitada i/o que es comprovi que l'usuari no és destinatari original d'aquest codi, ACTIU es reserva el dret de no aplicar el descompte en qüestió.

La tarifa de ACTIU està subjecta a canvis, resultant els preus vigents els que es mostren a cada moment. Els canvis de tarifa no afectaran les comandes ja confirmades.

12. Forma de pagament

Per a realitzar el pagament podrà utilitzar les targetes Visa, Mastercard, American Express i Maestro d'acord amb els termes de cadascuna d'aquestes companyies.

13. Factura

ACTIU emetrà una factura electrònica que serà remesa per correu electrònic al Client una vegada que es faci l'enviament dels productes. El número de factura serà la referència que el Client haurà d'utilitzar en cas d'incidències amb els productes o de desistiment del contracte.

14. Devoluciones y cambios

Dret de desistiment

El Client té dret a desistir del contracte actual en un termini de 30 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 30 dies naturals del dia que el Client o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 30 dies naturals del dia que el Client o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per a exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o un correu electrònic) que podrà realitzar a través del formulari que podrà trobar en la pàgina web www.actiu.store, mitjançant un correu electrònic a l'adreça incidencias@actiu.com mitjançant correu postal a la següent adreça, Parc Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, sortida Onil-Castalla, 03420 Castalla (Alacant), o bé a través del telèfon 966 560 700.

Si ho desitja, el Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, encara que no és obligatori. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part del Client d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, retornarem al Client tots els pagaments rebuts d'aquest, inclosos les despeses de lliurament fins a l'adreça d'enviament inicial (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l'anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

El Client haurà de retornar-nos els béns adquirits sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

El producte haurà de trobar-se en perfecte estat, amb els seus accessoris i embalatge originals (o el més semblant possible al mateix) en el qual ho va rebre. En recollir la comanda, aquest haurà de lliurar-se de la mateixa manera en el qual es va rebre (per exemple, si es va rebre desmuntat, haurà d'enviar-se desmuntat). En cas contrari, el transportista podrà negar-se a recollir-lo no interrompent-se, en aquest cas, el termini de devolució.

El Client, sempre que ostenti la seva condició de client, consumidor i usuari, pot desistir del contracte signat amb ACTIU segons preveu l'article 102 i següents de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU). En cas contrari, s'estarà als acords amb ACTIU.

 

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què el Client consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata a través de les nostres vies de contacte (formulari, adreça de correu electrònic o telèfon) facilitant les dades de la factura, així com del mal que sofreix.

Una vegada rebut el producte per ACTIU, procedirem a examinar-lo detingudament i li comunicarem per correu electrònic dins d'un termini raonable si escau, arribat el cas, el reemborsament o la substitució d'aquest. El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar-li l'article i els costos en què vostè hagués incorregut per a retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra.

Procediment de devolució

El Client haurà de contactar amb ACTIU a través del formulari que trobarà en la web www.actiu.store, o bé a través d'un dels mitjans proporcionats en aquest contracte, abans dels 14 dies naturals següents a la recepció del producte informant que desitja iniciar el procediment de devolució del producte. Una vegada rebuda la petició per ACTIU, li enviarem una etiqueta que haurà de col·locar en l'embalatge del producte.

Tret que es tracti d'una devolució per tractar-se d'un producte defectuós, el producte haurà de trobar-se en perfecte estat, amb els seus accessoris i embalatge originals (o el més semblant possible al mateix) en el qual ho va rebre. En recollir la comanda, aquest haurà de lliurar-se de la mateixa manera en el qual es va rebre (per exemple, si es va rebre desmuntat, haurà d'enviar-se desmuntat). En cas contrari, el transportista podrà negar-se a recollir-lo no interrompent-se, en aquest cas, el termini de devolució.

El Client podrà triar entre retornar el producte pels seus propis mitjans o coordinar la recollida amb ACTIU. En cas que decideixi que ACTIU coordini la recollida, ens posarem en contacte amb el Client per a procedir a la devolució. En cas contrari, el Client contactarà pel seu compte amb l'empresa logística de la seva elecció i assumint el cost de la devolució. En aquest últim cas, haurà d'incorporar l'etiqueta enviada per ACTIU, així com proporcionar les dades d'enviament a l'empresa logística.

Una vegada rebut el paquet per ACTIU, procedirem a la seva revisió i es procedirà segons l'estipulat.

15. Garantia

ACTIU garanteix que els seus productes estan lliures de defectes de fabricació i materials en origen. Els terminis i condicions d'aquesta garantia poden trobar-se en el seu certificat de garantia que pot trobar en el següent enllaç ACTIU/GARANTIA i que podrà descarregar si així ho desitja.

S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el Client pugui esperar. En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme amb el contracte, vostè haurà de posar-lo en el nostre coneixement seguint el procediment detallat en la clàusula 14 anterior o a través de qualsevol dels mitjans de comunicació proporcionats en aquestes Condicions.

Procediment d'enviament

Si durant el termini de garantia existís alguna incidència que obligués a enviar el producte a la seu de ACTIU, es procedirà conforme es recull en el punt 14 anterior.

16. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de ACTIU quedarà limitada a les obligacions aquí recollides i per un import màxim equivalent al facturat al client pel producte defectuós. ACTIU no serà responsable per les pèrdues o danys, directes o indirectes, soferts pel client o per un tercer amb origen en els nostres productes, excepte disposició legal en contra.

A causa de la possibilitat que es produeixin errors en la pàgina web i en la transmissió de la informació digital, ACTIU no pot garantir la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda a través d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament el contrari en aquesta.

17. Propietat intel·lectual i industrial

ACTIU és una marca registrada a nivell Internacional. Tots els dissenys, models, imatges i/o informació continguda en els catàlegs, pàgina web o altres instruments de difusió utilitzats per ACTIU són titularitat de ACTIU i són part dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial, havent estat degudament registrats.

ACTIU es reserva la propietat intel·lectual i industrial dels productes desenvolupats en ocasió d'un projecte o sol·licituds especials.

El Client no podrà registrar productes, símbols, imatges, pàgines web amb domini ACTIU o qualssevol elements dels relacionats anteriorment, o uns altres que resultin iguals o similars als de ACTIU o que tinguin a veure amb ell, entenent-se en aquest últim cas que ho farà per compte de ACTIU.

La utilització no autoritzada pel Client de la propietat intel·lectual i industrial de ACTIU donarà lloc a les responsabilitats oportunes.

18. Comunicacions per escrit

Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, el Client accepta que la major part de les comunicacions entre aquest i ACTIU siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb el Client per correu electrònic. A efectes contractuals, el Client consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

19. Notificacions

Les notificacions que el Client ens enviï hauran de fer-se arribar a través dels mitjans que han estat informats en aquestes Condicions. Conformement al que es disposa en la clàusula 18 anterior i tret que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions tant a l'adreça de correu electrònic com a l'adreça postal facilitada pel Client a l'hora de realitzar una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta remesa sistemàticament postal. Per a provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

20. Cessió, subrogació i subcontractació

El Client no podrà transmetre, cedir, gravar o transferir aquest contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix sense el consentiment previ de ACTIU.

ACTIU podrà transmetre, cedir, gravar o transferir el contracte actual o algun dels drets o obligacions derivats del mateix en qualsevol moment durant la seva vigència. Així mateix, ACTIU podrà subcontractar a tercers per a l'execució d'una part de les obligacions derivades del contracte actual com, per exemple, el lliurament i instal·lació dels seus productes.

21. Força major

ACTIU no serà responsable per cap incompliment o retard en l'incompliment d'alguna de les obligacions assumides quan aquest es degui a esdeveniments fora del nostre àmbit de control o a causes de Força Major.

A l'efecte del contracte actual, Força Major significa (i) qualsevol acte fora del control dels homes, vaga, tancament patronal o altres disturbis industrials (diferents de les vagues, tancaments patronals o qualssevol altres conflictes laborals relacionats amb el personal de ACTIU o els seus subcontractistes o de qualsevol dels empleats dels seus subcontractistes); (ii) guerra declarada o no declarada, amenaça de guerra, acte terrorista, bloqueig, revolució, revolta, insurrecció, commoció civil, sabotatges, actes de vandalisme; (iii) incendi; (iv) impossibilitat d'ús de vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport; (v) impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions; (vaig veure) actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública; (vii) epidèmia; (viii) enfonsament, tempesta violenta (reconeguda per l'Agència Estatal de Meteorologia) o qualsevol altre desastre natural,  però no menys adverses condicions climàtiques, inundacions, terratrèmols, explosions no previsibles (en cada cas) d'acord amb les bones pràctiques de la indústria amb el resultat de la impossibilitat per a ACTIU de complir  les obligacions recollides en aquest contracte.

Les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la causa de Força Major.

22. Renúncia

La falta de requeriment per part nostra del compliment per part del Client d'alguna de les obligacions assumides pel mateix en virtut d'un contracte o de les presents Condicions, o la falta d'exercici per part nostra dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni exonerarà al Client de complir amb tals obligacions.

Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte farà efecte tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui al Client per escrit de conformitat amb el que es disposa en l'apartat de Notificacions anterior.

23. Nul·litat parcial

 

Si qualsevol de les seves clàusules o provisions esdevingués il·legal o no resultés procedent, serà tinguda per no posada, sense que això invalidi o afecti en cap forma a les restants clàusules i sense perjudici de la voluntat de les parts d'esmenar les clàusules que resultessin prohibides o legalment no exigibles.

24. Acord complet

Les presents Condicions i altres documents als quals es faci expressa referència en les mateixes constitueixen l'expressió completa i exclusiva de l'acord existent entre el Client i ACTIU en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueix qualsevol contracte i acords anteriors, si n'hi hagués, de forma i manera que el present document es converteix en l'única i vigent manifestació de les seves voluntats recíproques, sense perjudici de l'aplicació supletòria de les normes generals de l'ordenament jurídic espanyol per als casos no contemplats expressament en les presents Condicions.

25. Modificació de condicions

ACTIU es reserva el dret de modificar les presents Condicions, no tenint les modificacions introduïdes caràcter retroactiu.

26. Legislació aplicable i jurisdicció

L'ús d'aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols d'acord amb la normativa aplicable en cada cas.

Última Versió: novembre 2020

 

 

 

Model de formulari de desistiment

(només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l'atenció de ACTIU BERBEGAL I FORMES, S. a., amb domicili en Parc Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, sortida Onil-Castalla, 03420 Castalla (Alacant), telèfon 966 560 700 i correu electrònic incidencias@actiu.com.

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

  • Demanat el/rebut el (data):
  • Nom del consumidor i usuari:
  • Domicili del consumidor i usuari:
  • Signatura del consumidor i usuari (només si el present formulari es presenta en paper):
  • Data:

Cercar el nostre lloc

Cistella de compra

català ca